Бібліотека та видання

Наукова бібліотека

Заснована у 1944 році. Є членом Асоціації бібліотек України. Фонди бібліотеки досягли 85 000 томів різними мовами. В зібранні представлена література з ботаніки, біології, акліматизації, інтродукції, фізіології рослин, алелопатії, геоботаніки, дендрології, паркознавства. Понад 200 томів є раритетними та цінними виданнями 18 - початку 20 ст. Серед них енциклопедичні видання, ілюстровані атласи рослин, монографії, журнали з садівництва.

Багато книг мають автографи колишніх власників, дарчі написи авторів, цікаві екслібриси та печатки. Читачами бібліотеки є не лише співробітники Ботанічного Саду але й науковці інших ботанічних садів та природоохоронних установ, студенти, фермери, садівники-аматори.

Бібліотека здійснює книгообмін з іншими ботанічними садами України. Влаштовуються тематичні виставки видань із власних фондів та виставки нових надходжень.

Бібліотека знаходиться в адміністративному корпусі. Право користування абонементом з видачею книг додому надається працівникам НБС ім.М.М.Гришка. Всі бажаючі можуть користуватися читальним залом вільно та безкоштовно.

Абонемент та читальний зал працюють з 13.00 до 16.30.
Санітарні дні – остання п’ятниця кожного місяця.
Вихідні – субота та неділя.
Тел. 285-08-66

Міжнародний науковий журнал «Інтродукція рослин”

Видається при Національному ботанічному саду ім.М.М.Гришка з 1999 року 4 рази на рік.
Засновники журналу : Національна академія наук України, Національний ботанічний сад ім.М.М.Гришка НАН України, Національний дендрологічний парк „Софіївка” НАН України, Національний дендрологічний парк „Олександрія” НАН України, Національний дендрологічний парк „Тростянець” НАН України, Криворізький ботанічний сад НАН України.
У журналі друкуються статті, що раніше не публікувались і не призначені для публікації в інших виданнях. Теми матеріалів: інтродукція та акліматизація рослин у межах тематики ботанічних садів та дендропарків.

Головний редактор – Т.М.Черевченко
Заступник головного редактора – П.А.Мороз
Відповідальний секретар – В.А. Дерев’янко

Редакція журналу: м.Київ, 01014, вул.Тімірязєвська 1, НБС ім.М.М.Гришка НАН України
Тел.: (044) 284 9558

Правила для авторів журналу "Інтродукція рослин"

Наукові видання співробітників Національного ботанічного саду

 1. Альохін О.О., Гапоненко М.Б., Собко В.Г. “Орхідеї Далекого Сходу”. – Київ: Фітосоціоцентр, 2003. – 203 с.
 2. Андрей Михайлович Гродзинский: Биобиблиография. Сост. Є.А. Головко , В.П. Грахов , Е.Н. Бойко , Т.А. Бугаенко .- К.: Академпериодика, 2006. – 78 с.
 3. Біологія каштанів. І.П. Григорюк, С.П. Машковська, П.П. Яворовський , О.В. Колесніченко . – К.: Логос, 2004. – 380 с.
 4. Возобновляемое растительное сырье (производство и использование) в 2-х кн. Д.Рахметов, Д.Шпар , А.Адам и др..- Санкт-Петербург, 2006
 5. Горб В.К. “Каталог видів, різновидів, форм, сортів деревних та кущових рослин , ч. ІІ Бузок (Полісся, Лісостеп, Карпати України). - Київ: Фітосоціоцентр, 2002. – 15 с.
 6. Горб В.К., Шумик М.І., Пилипчук В.Ф. Рекомендації з розмноження й вирощування посадкового матеріалу та культивування сортів бузку звичайного – Київ, 2004 .
 7. Дендрофлора України. Дикорослі і культивовані дерева і кущі. Голонасінні: Довідник. М.А. Кохно., В.Ш. Гордієнко , Г.С. Захаренко та ін.– К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 207 с.
 8. Дендрофлора України. Дикорослі і культивовані дерева і кущі. Покритонасінн.: Довідник. ч.2/ М.А. Кохно, Н.М.Трофименко, Л.І.Пархоменко та ін. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 716 с.***
 9. Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева і кущі. Покритонасінні: Довідник . ч.1/ М.А. Кохно, Л.І. Пархоменко., А.У. Зарубенко та ін.; – Київ: Фітосоціоцентр, 2003. – 451 с.
 10. Дяченко Г.Д. Рекомендації по створенню "Гірки декоративних сукулентів".- К.: Фітиосоціоцентр, 2006. – 20 с.
 11. Зарубенко А.У., Тимчишин Г.В., .Шумик М.І. Методичні рекомендації з розмноження та культивування рододендронів в Україні. - К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 31 с.
 12. Інтродукція рослин на початку ХХІ століття: досягнення і перспективи розвитку досліджень: Матеріали Міжнародної наукової конференції присвяченої 70-річчю Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка НАН України (19-21 вересня 2005 р., м.Київ). – Київ: Фітосоціоцентр, – 2005. – 273 с.***
 13. Карпатські сторінки Червоної книги України. Гапоненко М.Б., Комендар В.І., Лебеда А.П. та ін. ; За заг. редакцією В.Г.Собка.– К.: Фітосоціоцентр, 2002.– 280 с.
 14. Каталог видів, різновидів, форм та культиварів паркоутворюючих деревних рослин. Ч. IV. Покритонасінні (Полісся, Лісостеп та Карпати України)/ Пархоменко Л.І., Трофименко Н.М., Дорошенко О.К. та ін. – Київ: Фітосоціоцентр, 2003. – 24 с.
 15. Каталог видів, різновидів, форм, сортів деревних та кущових рослин. Ч. III. Красиво квітучі дерева та кущі (Полісся та Лісостеп України)/ Н.М Трофименко., В.К. Горб, Л.І. Пархоменко та ін. – Київ: Фітосоціоцентр, 2003. – 24 с.
 16. Каталог завершених наукових розробок відділу нових культур”. Рахметов Д.Б., Корабльова О.А., Стаднічук Н.О. .- Київ: “Нора-Друк”. – 2003. – 76 с.
 17. Каталог рослин Сирецького дендрологічного парку. С.А.Глухова, Л.І.Ємець, Н.М.Трофименко та ін.. – Київ: Фітосоціоцентр, 2004. – 87 с.
 18. Каталог сортів рослин, створених у Національному ботанічному саду ім. М.М.Гришка/ Т.М.Черевченко, Д.Б.Рахметов, Н.В.Чувікіна, П.А.Мороз, М.Б.Гапоненко. – К.: „Нора-прінт”, 2004. – 76 с.
 19. Клименко С.В. “Кизил”. – К.- Дім, Сад, Город, 2003. – 46 с.
 20. Конспект лекцій. Ландшафтне і архітектурне проектування. Конспект лекцій з ландшафтного і архітектурного проектування ботанічного саду для студентів спеціальності 7.020210 “Дизайн” спеціалізації “Дизайн ландшафту” / Кузнєцов С.І., Пушкар В.В., Клименко Ю.О., Миронова Г.О., Романча Л.В. – Київ, Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2003.
 21. Кохно М.А., Кузнєцов С.І. Методичні рекомендації щодо добору дерев та кущів для інтродукції в Україні. - Київ, 2005. – 48 с.***
 22. Кузнецов С.І., Маринич І.С., Похильченко О.П., та ін. Каталог різновидів, культиварів, та форм деревних та кущових рослин, ч.І Голонасінні (Полісся, Лісостеп, Карпати Украї- ни ). - Київ: Фітосоціоцентр, 2002.– 35 с.
 23. Культура Trifolium ambiguum Bieb. в Лісостепу України/ В.І.Солоненко, Д.Б.Рахметов, С.М.Зіман, В.Д.Бугайов.. – Київ, 2005. – 38 с.
 24. Лебеда А.П. Інвентаризація флори України (Лікарські рослини – носії серцевих глікозидів).– К.: Академперіодика, 2002. – 52 с.
 25. Лебеда А.П. Інвентаризація флори України (Лікарські рослини – носії антраценпохідних).– Київ: Академперіодика, 2003. – 56 с.
 26. Лебеда А.П. Інвентаризація флори України (Лікарські рослини – носії іридоїдів).– Київ: Академперіодика, 2004. – 80 с.
 27. Лебеда А.П. Інвентаризація флори України (Лікарські рослини – носії кумаринів).– Київ: Академперіодика, 2005. – 148 с.
 28. Лебеда А.П. Інвентаризація флори України (лікарські рослини – носії алкалоїдів). – К.: Академперіодика, 2006. – 264 с.
 29. Лебеда А.П. Этноботаника тропических и субтропических растений, интродуцированных в Украину.– Киев: Академпериодика, 2005. – 52 с.
 30. Лебеда А.П., Осетров В.Д. Здоров’я ділової людини: Практичний посібник з фітотерапії і гомеопатії.– К.: Академперіодика, 2002. – 174 с.
 31. Lebeda A.P. «Correlationships of biological characteristics in seabuckthorn»// Seabuckthorn (Hippophae L.): A Multipurpose Wonder Plant / Vol. I: Botany, Harvesting and Processing Technologies.– New Delhi: Indus Publishing company, 2003. – 518 p.
 32. Lebeda A.P.Processing Methodologies of Seabuckthorn (Hippophae rhamnoides L.) Food Products// Seabuckthorn (Hippophae L.): A Multipurpose Wonder Plant / Vol. II: Biochemistry and Pharmacology.– New Delhi: Daya Publishing House, 2005. – 600 P.
 33. Лекарственные растения: Самая полная энциклопедия/ А.Ф Лебеда., Н.И., Джуренко, А.П., Исайкина, В.Г.Собко - Москва: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2004.- 912 с.
 34. Листопадні дерева і кущі (аборигенні та інтродуковані)/ В.К Балабушка., М.П Балабушка., Л.В Ібрагім., Н.В Ульяненко., В.Ю. Ульяненко– К.: Вид-во "Дім, сад, город". – 114 с.
 35. Люпин (Lupinus L.): Науково-методичне видання/ С.П. Машковська , С.В.Пида , І.П.Григорюк , Б.Є.Якубенко . – К.: Логос, 2004. – 44 с.
 36. Маринич І.С., Балабушка В.К., Ібрагім Л.В. Методичні рекомендації з розмноження деревних та кущових рослин. Ч.І – Голонасінні – Київ, 2004.
 37. Маринич І.С., Балабушка В.К., Ібрагім Л.В. Розмноження хвойних дерев та кущів. Методичні рекомендації. – Київ: КП „Дім, сад, город”, 2005. -32 с. –( Бібліотека „Дім, сад, город”.- 2005.- №1).
 38. Матеріали міжнародної конференції "Алелопатія та сучасна біологія " (17-19 жовтня 2006 р., м. Київ). – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 332 с.
 39. Машковская С.П., Миронова Г.А. Летники: разновидности и подбор, особенности ухода, проекты цветников.– Киев: Юнивест Принт, 2006. – 30 с.
 40. Машковська С.П., Шабарова С.І. Ботанічна термінологія латинською мовою. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. – К.: Видавничий центр Національного аграрного університету, 2006. – 103 с.
 41. Мельник В.И. Редкие виды флоры равнинных лесов Украины.- К.: Фитосоциоцентр, 2000. – 211 с.
 42. Мельник В.І. , Парубок М.І. . Горицвіт весняний (Adonis vernalis L.) в Україні. – К.: Фітосоціоцентр, 2004 р. – 161 с.
 43. Мельник В.І., Корінько О.М. Букові ліси Подільської височини. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 152 с.
 44. Методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт з екології. Уклад. Б.В.Борисюк, Д.Б. Рахметов, В.П. Фещенко та ін.- Житомир: Видав. центр Агроекол. акад. 2003. – 108 с.
 45. Методичні рекомендації з розмноження деревних та кущових рослин. Ч. ІІІ – Покритонасінні (листопадні дерева, кущі, ліани) / В.К Балабушка., В.К. Горб , О.К. Дорошенко. – Київ, 2004. – 40 с.
 46. Методичні рекомендації. Плантаційне вирощування деревної сировини для потреб целюлозно-паперової та інших галузей промисловості/ Борисюк Б.В., Рахметов Д.Б., Фещенко В.П..- Київ: Видав. центр НАУ, 2003.
 47. Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства в Степу України і АР Крим, Кабінет Міністрів України, Національний аграрний університет/ Д.Б. Рахметов та ін.- К.: «Алефа», 2000. – 848 с.
 48. Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка: Путівник, Автор проекту В.В.Кваша. – Київ: „Архетип”, 2005. – 96 с. ***
 49. Нечитайло В.А., Баданіна В.А., Гриценко В.В. Культурні рослини України. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 351 с.
 50. Нечитайло В.А., Погребняк В.П., .Гриценко В.В “Судинні рослини Канівського заповідника і околиць”. - Київ: Фітосоціоцентр, 2002. – 180 с.
 51. Нові кормові, пряносмакові та овочеві інтродуценти в Лісостепу і Поліссі України. Д.Б.Рахметов, Н.О.Стаднічук, О.А.Корабльова, Н.М.Смілянець, О.Л.Скрипка, С.О.Рахметова. – К.: Фітосоціоцентр, 2004 р. – 163 с.
 52. Олешко В.В., Савчук Л.А., Андрєєва Т.П. Каталог гербарію Стефана Мацка та Йозефа Панека. – Луцьк, 2005. – 582 с.
 53. Орхідеї. Т.М.Черевченко, Л.І.Буюн, Л.А.Ковальська, В.С. Вахрушкін . – К.: “Просвіта”, 2001. – 224 с.
 54. Проблеми збереження та відновлення біорізноманіття в Україні. Д.М.Гродзинський, Ю.Р.Шеляг-Сосонко, Т.М. Черевченко, І.Г.Ємельянов, В.Г.Собко,А.П.Лебеда.-К.: Видавничий дім „Академперіодика”, 2001.- 105 с.
 55. Пушкар В.В., Кузнєцов С.І. Основні принципи і прийоми побудови композицій з використанням хвойних” – К.: ДАКККіМ, 2005. – 170 с.
 56. Рахметов Д.Б. Кормовые мальвы в агрофитоценозах Лесостепи Украины: интродукция, биология, сорта, возделывание.- К.: Фитосоциоцентр, 2000. – 288с. ***
 57. Рахметов Д.Б. Культура однолетних кормовых мальв в Лесостепи Украины.- К.: Фитосоциоцентр, 2001. – 71 с. ***
 58. Рахметов Д.Б. Многолетние кормовые культуры семейства мальвовых в Лесостепи Украины.- К.: Фитосоциоцентр, 2001. – 62 с. ***
 59. Рахметов Д.Б., Фещенко В.П. Інтродукція рослин та біоекоконверсія землеробства Полісся. К.: «Друк», 2006. – 149 с.
 60. Смарагдові перлини Волині. А.Б.Філіпенко, В.К.Терлецький, В.Г.Собко та ін. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 219 с.
 61. Собко В.Г. Науки заповідне зілля. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 416 с.; ***
 62. Собко В.Г. Фітораритети України у світовому Червоному списку. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 156 с. ***
 63. Собко В.Г., Косенко І.С. Рідкісні та зникаючі види рослин Черкаської області. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 211 с.
 64. Собко В.Г., Лебеда А.П., Ільєнко О.О. Рідкісні рослини Лівобережного Полісся. - К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 270 с.
 65. Собко В.Г., Мордатенко Л.П. Срібних хвиль ковилових степове море. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 276 с.
 66. Собко В.Г., Мордатенко Л.П. Визначник рослин Київської області – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 374 с.
 67. Старовинні парки та проблеми їх збереження: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Біла Церква) – К.: Фітосоціоцентр,– 2003. – 208 с.
 68. Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції молодих дослідників. – Київ: Фітосоціоцентр, 2002. – 294 с.
 69. Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції молодих дослідників (Біла Церква) – К.: Фітосоціоцентр– 2003. – 176 с.
 70. Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції молодих дослідників (Тростянець) – Київ: Фітосоціоцентр.– 2004. – 240 с.
 71. Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: Матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих дослідників, присвяченої 70-річчю Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка НАН України (7-10 червня 2005 р., м. Київ). – Київ: Фітосоціоцентр, – 2005. – 136 с. ***
 72. Тимченко О.Д. Луковичные растения (Тематическое приложение к журналу „Огородник”). – К.: Юнивест Маркетинг. – 2004 .
 73. Харчишин В.Т., Собко В.Г., Мельник В.І. та ін. “Рідкісні і зникаючі рослини Українського Полісся”. – Київ.: Фітосоціоцентр, 2003. – 248 с.
 74. Хвойні дерева та кущі. В.К.Балабушка, І.С.Маринич, Л.В.Ібрагім, В.А.Фесак. – Київ, 2005.
 75. Щавнат – новая многолетняя культура. Рахметов Д.Б., Кудренко І.К., Рахметова С.О..- Київ: “Нора-Друк”. – 2003. – 26с .
 76. Юрчак Л.Д. Алелопатія в агробіогеоценозах ароматичних рослин. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 411с. ***


  2007

 77. Байрак О.М., Самородов В.М., Панасенко Т.В. – Парки Полтавщини: історія створення, сучасний стан дендрофлори, шляхи збереження. - Полтава: Верстка, 2007.- 276 с.
 78. Ботаника и микология: Современные горизонты: Сб. тр. /Отв. ред. А.А. Созинов.- К.: Академпериодика, 2007.- 332 с. ISBN 978-966-360-085-7.***
 79. Вахновська Н.Г., Шумик М.І., Цисарук Т.А. Рекомендації з розмноження, вирощування та використання великоквіткових клематисів у м. Києві. – К.: Фітосоціоцентр, 2007. – 20 с.
 80. Гончаренко Б.В. Методичні рекомендації з використання видів та культиварів роду форзиція (Forsythia Vahl.) в декоративних насадженнях Правобережного Лісостепу України. – К.: Наук. світ, 2007. – 19 с.
 81. Горелов А.М. Биолокация и ее использование в изучении растений.- К.: Фитосоциоцентр, 2007. – 112 с. ISBN 978-966-360-071-0.***
 82. Деревні медоноси та пилконоси України (літні та осінні). В.К. Балабушка та ін. – К. : КП „Дім, сад, город”.- ( Бібліотека „Пасіка” , 2007 .- № 1-2) ISSN 1993-6680
 83. Дерев‘янко В.М., Левон Ф.М. Гледичія на Півдні України.- К.: ННЦ ІАЕ, 2007.- 148 с.
 84. Інтродукція рослин на початку ХХІ століття: досягнення та перспективи. До 120-річчя з дня народження академіка М.І. Вавилова (Київ, 2-4 жовтня 2007 р.): Матеріали міжнародної наукової конференції. – К.: Фітосоціоцентр, 2007.- 360 с.
 85. Карпологія: тестові контрольні завдання. /Укладачі: С.П. Машковська, Б.Є. Якубенко , О.М. Царенко . – К., 2007. – 72 с.
 86. Каталог перспективного асортименту дерев і кущів для озеленення Києва та приміської зони / О.М. Колісниченко, Н.М. Смілянець, Н.І. Шумик, та ін.- К., 2007, - 52 с
 87. Клименко С.В. Кизил. Сорта в Украине.- Полтава: Верстка, 2007.- 44 с. ISBN 966-7576-67-2.ISBN 966-306-135-X.
 88. Лебеда А.П. Інвентаризація флори України (Лікарські рослини – носії сапонінів).- К.: Академперіодика, 2007. – 140 с.
 89. Мельник В.І., Савчук Л.А. Береза низька (Betula humilis Schrank) в Україні.- Луцьк: РВВ "Вежа" 2007.- 136 с.
 90. Мешкова В.И., Рубцова Е.Л. Сад роз: Истор.-справ. очерк. – К.: Мистецтво, 2007. – 144 с. ISBN 978-966-577-038-1.
 91. Bulbocodium versicolor (Melanthiaceae) – редкосный вид флоры Европы. В.И. Мельник, В.В. Гриценко, Д.Ю. Шевченко, С.Я. Диденко. - К.: Фитосоциоцентр, 2007. – 44 с. . ISBN 966-306-115-Х.
 92. Науково-освітній потенціал Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАНУ. Вип. 1. Колекційно-експозиційні ділянки/ Кол. авт.; Наук. ред. О.М. Байрак.- Полтава: Верстка, 2007. – 84 с.
 93. Похильченко О.П. Методичні рекомендації з розмноження та впровадження в культуру перспективних видів і культиварів роду Ялина (Piceae A. Dietr.).- К.: Наук. світ, 2007. – 27 с.
 94. Путівник по оранжереях Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. Кол. авт.; За ред.. Т.М. Черевченко.- К.: Фітосоціоцентр, 2007.- 88 с. ISBN 966-306-136-8 ***
 95. Тлумачний словник сортознавця. – К.: Алефа, 2007. – 82 с.
 96. Рекомендації з підбору, вирощуванню і використанню паркових троянд у садових композиціях м. Києва. О.Л. Рубцова, В.І. Пилипчук, М.І. Шумик, В.І.Чижанькова– К. : Фітосоціоцентр, 2007.- 32 с.
 97. Собко В.Г. Стежками Червоної книги. 2-е вид, доп. – К.: Урожай, 2007.- 279 с. ISBN 966-05-0033-5


  2008

 98. Анотований каталог різновидів, культиварів, форм деревних та кущових рослин.– ч.І. Голонасінні. (Полісся, Лісостеп та Карпати України) / С.І. Кузнєцов , І.С. Маринич , Ю.О. Клименко , І.Ю. Іванова , В.О. Пономаренко. – К.: Фітосоціоцентр, 2008. – 164 с. ISBN 978-966-306-137-6
 99. Ботанічна термінологія латинською мовою: Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів/ Укл. С.П.Машковська, С.І. Шабанова, Б.Є. Якубенко.-К.: Видавничий центр НАУ, 2008.- 103с.
 100. Горб В.К., Шумик М.І., Остап'юк В.М. Рекомендації з розмноження та культивування видів і сортів бузків в умовах Києва. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. – 46 с.: іл.
 101. Деревні медоноси та пилконоси України (весняні). В.К. Балабушка та ін. – К. : КП „Дім, сад, город”.- ( Бібліотека „Пасіка” , 2008 .- № 2-3) ISSN 1993-6680
 102. Заіменко Н.В. Наукові принципи структурно-функціонального конструювання штучних біогеоценозів у системі грунт-рослина-грунт.-К.: Наукова думка, 2008.- 303с. (Проект „Наукова книга” – 2007) ISBN 978- 966-00-0716-1
 103. Карпологія. Тестові контрольні завдання для магістрів аграрних вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації із спеціальності 8.130103 «Плодоовочівництво і виноградарство». С.П. Машковська, Б.Є. Якубенко , О.М. Царенко О.- К.: Б. в., 2008. – 71 с.
 104. Каталог декоративных растений для городского и пригородного озеленения Лесостепи и Полесья Украины. Ландшафт и интерьеры. − Киев: СофтПресс, 2008-2009. − 194с.
 105. Колекційний фонд квітниково-декоративних рослин Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. Каталог рослин. Довідник. В.Ф. Горобець ,С.П. Машковська , Ю.В. Буйдін , О.Д. Тимченко, Т.О. Щербакова , О.П. Перебойчук , Л.М. Кикоть , А.С. Дорошенко, Н.А. Андрух ,Г.О. Горай , Н.Б. Тарасюк, Л.Г. Завідова Л, В.М. Завалєєва , В.І. Прасол . – Тернопіль: Медобори, 2008. – 180 с., ISBN 978-966-8336-42-9 ***
 106. Коновалова О.Ю., Лебеда А.П. Цілюще зілля (звіробій у терапії й профілактиці захворювань). – К.: Медкнига, 2008. – 288 с.: ил. ISBN 978-966-96995-3-4
 107. Лебеда А.П. Інвентаризація флори України (Лікарські рослини – носії каротиноїдів). – К.: Академперіодика, 2008. – 128 с. ISBN 978-966-360-096-3
 108. Левон Ф.М. Зелені насадження в антропогенно трансформованому середовищі. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008.– 364 с.: іл. ISBN 978-966-669-248-4
 109. Левон Ф.М., Іванюк І.В. Створення ландшафтних лісових культур в умовах зеленої зони м. Києва: Методичні рекомендації. – К.: НАУ, 2008. – 26 с.
 110. Мельник В.І. Сад Волинських Афін. Ботанічна наука та освіта у Волинській гімназії – Кременецькому ліцеї (1806-1832).- К.: Фітосоціоцентр, 2008.- 28 с.
 111. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» і «Магістр» для студентів із спеціальності 8.051401 – «Екологія та охорона навколишнього середовища»/ Уклад. С.П. Машковська , Б.Є. Якубенко. – К.: Видавничий центр НАУ, 2008. – 32 с.
 112. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» і «Магістр» для студентів із спеціальності 6.092900, 8.092903 – «Екобіотехнологія»/ Уклад. С.П. Машковська, Б.Є. Якубенко Б.Є.. – К.: Видавничий центр НАУ, 2008. – 34 с.
 113. Слюсар С.І., Кузнєцов С.І. Інтродукція таксодієвих (Taxodiaceae F.W.Neger) в Лісостепу України/ За ред. проф. М.А. Кохна. – К.: Вид. центр НАУ, 2008. – 154 с.: іл. ISBN 966-8006-14-3
 114. Ріка дитинства і юності. Діаріуш майбутнього академіка. Автор-упорядник В. Кваша.- К.: Архетип, 2007.- 52 с.
 115. Рубцова О.Л. Середньовічний сад: минуле і сучасне. – К.: Дім, сад, город, 2008. – 38 с.: ил.-( Бібліотека „Дім, сад, город”.- 2008.- №2)
 116. Черевченко Т.М., Лаврентьева А.Н., Иванников Р.В. Биотехнология тропических и субтропических растений in vitro. – К.: Наук. думка, 2007. – 559 с. (Проект „Наукова книга” – 2007) ISBN 978- 966-00-0702-4


  2009

 117. Черевченко Тетяна Михайлівна: Біобібліографія.- К. : Джі-Принт, 2009.- 79 с.: іл.
 118. Рубцова О.Л. Рід Rosa L. в Україні: генофонд, історія, напрями досліджень, досягнення та перспективи. – К.: Фенікс, 2009. – 345 с.: іл. ISBN 978-966-651-758-9
 119. Оптимізація насаджень пришкільних територій: Науково-методичні рекомендації/ Наук. ред. О.М.Байрак, відповід. за випуск М.І. Шумик. – Полтава: Верстка, 2009. – 56 с.
 120. Ботаніка з основами гідроботаніки (водні рослини України): Навчаль-ний посібник для студентів класичних та аграрних університетів/ Б.Є Якубенко [та ін.]; За ред. Б.Є. Якубенка, В.Ш. Лушпи – К.: Фітосоціо-центр, 2009. – 444 с.: іл. ISBN 978-966-306-151-9
 121. Машковська С.П., Шабарова С.І., Якубенко Б.Є. Ботанічна терміно-логія латинською мовою: Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів.- З- є вид., доповн. – Тернопіль: Медобори, 2009. – 100 с.
 122. Ботаніка: Зошит для лабораторних занять студентів агробіологіч-ного профілю / Уклад. Б.Є. Якубенко [та ін.]. – К.: Арістей, 2009 . – 100 с. ISBN 966845846Х
 123. Збереження біорізноманіття тропічних і субтропічних рослин: Матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 10-13 березня 2009 р.).; – К.: ДжіГруп-Принт, 2009. – 276 с. Лебеда А.П. Інвентаризація флори України (Лікарські рослини – носії фітоекдистероїдів). – К.: Академперіодика, 2009. – 88 с. ISBN 978-966-360-128-1
 124. Каталог лікарських рослин ботанічних садів і дендропарків Украї-ни: Довідковий посібник/ За ред. А.П. Лебеди − К.: Академперіодика, 2009. − 160 с. ISBN 978-966-360-125-0
 125. Index seminum 2009-2010. Hortus Botanicus Nationalis Academiae Scientiarum Ukrainae/ Національний ботанічний сад ім.М.М.Гришка НАН України – К., 2009. – 31 с.
 126. Стан зелених насаджень в м. Києві (аналітичний огляд науково-тех-нічних робіт, виконаних в 1997 – 2007 рр. на замовлення Київської міської державної адміністрації)/ Упорядники: М.І. Шумик, С.П.Машковська, В.А.Трокоз, Ф.М.Левон, В.М.Остап'юк, Т.В.Мельничук. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2009. – 200с. ISBN 978-966-439-156-3
 127. Горб В.К. Анотований каталог видів, різновидів, форм, сортів деревних та кущових рослин. Ч.ІІ. Бузки (Полісся, Лісостеп та Карпати України). – К.: Академперіодика, 2009. – 38 с. ISBN 978-966-360-120-5 Ч.ІІ ***
 128. Анотований каталог різновидів, культиварів, форм деревних та кущових рослин. Ч.ІІІ. Красивоквітучі та декоративно-листяні дерева та кущі (Полісся та Лісостеп України) / Н.М. Трофименко, Б.В. Гончаренко, О.О. Демченко, О.М. Якобчук , Л.М. Колісник , А.І. Бибицький А.І.– К.: Фітосоціоцентр, 2009. – 52 с. ISBN 978-966-306-151-9 ***
 129. Собко В.Г. Визначник рослин Київської області. – К.: Фітосоціо-центр, 2009.– 374 с. ISBN 978-966-306-081-1
 130. Ботанічні сади та дендропарки / Відпов .ред.: Т.М.Черевченко, С.С.Волков; Ред. кол.: Н.В.Заіменко (голова) [та ін.]; Упоряд.: В.В. Кваша, О.О. Семенова, Н.В. Чувікіна; Літ. ред.: Н.А. Серебрякова.- К.: Майстерня книги, 2009. – 296 с.: іл. (Заповідні території України). ISBN 978-966-2260-19-9


  2010

 131. Ботаніка. Зошит для лабораторних занять студентів агробіологічного профілю.- 4-те вид. Б.Є. Якубенко, С.П. Машковська, І.М. Алейніков, І.М. Верхогляд, Л.М. Дядюшка, А.П.Тертишний, В.В. Субота. – К. : Арістей, 2010 . – 100 с. - ISBN 966-8458-46-Х.
 132. Булах П.Є. Теория и методы прогнозирования в интродукции растений. – К. : Наукова думка, 2010. – 111 с. - Проект «Наукова думка».- ISBN 978-966-00-1052-9.
 133. Енергетичні рослинні ресурси. С. Каленська , Д. Рахметов та ін. . – Каунас, 2010. – 93 с. - ISBN 978-9955-896-92-0.
 134. Жила А.І. Амарилісові у кімнатній культурі. – К. : Академперіодика, 2010. – 85 с. : іл. - ISBN 978-966-360-155-7.
 135. Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах та дендропарках : Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 75-річчю заснування Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка НАН України (15-17 вересня 2010 року). – К.: Фітосоціоцентр, 2010. – 632 с. - ISBN 978-966-306-147-6.
 136. Левенко Б.А. Генетически модифицированные (трансгенные) растения. Борис Алексеевич Левенко.- К. : Наук. думка, 2010.- 428 с.- Проект «Наукова думка».- ISBN 978-966-00-0967-4.
 137. Новітні технології біоенергоконверсії. Я.Б. Блюм, Г.Г. Гелетуха, І.П. Григорюк, В.О. Дубровін, А.І. Ємець, Г.М .Забарний, Г.М. Калетнік, М.Д. Мельничук, В.Г. Мироненко, Д.Б. Рахметов, С.П. Циганков. -К. : Аграр Медіа Груп, 2010. – 326 с. - ISBN 978-966-2424-13-3.
 138. Редкие и перспективные для использования растения Украинских Карпат = Rare and Useful Plant of Ukrainian Carpathians / Н.В. Заіменко, Д.Б. Рахметов, М.Б. Гапоненко, В.І. Мельник, А.М. Гнатюк, М.І. Волощук, Yong-Ho Kim, Kwang-Woo Park, Cheul-Ho Lee, Kyung Choi ; Korea National Arboretum; Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины. – Soheul : Korea National Arboretum, 2010.– 378 с. : іл. - ISBN 978-89-91458-72-7. (Рус., англ., корей. яз).
 139. Трав'янисті медоноси та пилконоси України (весняні). В.К. Балабушка, М.П. Балабушка, Л.В. Ібрагім, О.І. Ібрагім, Є.А. Труфанов, Б.Є. Труфанов, Н.В. Ульяненко, В.Ю. Ульяненко, В.В. Ульяненко, Д.В. Ульяненко. – К. : Дім, сад, город, 2010. – 76 с. : іл. -ISSN 1993-6680.
 140. Харченко І.І. Культура камелій – К. : Академперіодика, 2010. – 72 с. - ISBN 978-966-360-153-3.
 141. Хвойні дерева та кущі. В.К. Балабушка, І.С. Маринич, Л.В. Ібрагім, В.А.Фесак. – К.: Дім, сад, город, 2010. – 48 с. : іл.
 142. Аграрний тлумачний словник. Землеробство. Рослинництво. Сортознавство / Уклад. А.В. Андрющенко, К.М. Кривицький, В.А. Хаджиматов, Д.Б. Рахметов, С.О. Трибель. – Київ : ТОВ „Алефа”, 2010. – 260 с. – ISBN 978-966-8034-09-1
 143. Андрій Пилипович Лебеда: біобібліографія / Уклад.: В.В. Ковальов [та ін.].- К.: Фітосоціоцентр, 2010.- 44 с.
 144. Ботанічні сади та дендропарки: науково-довідкове видання. – [2-е вид., вип. і доп.] / Рада ботанічних садів і дендропарків України. Держ. служба заповідної справи Мінприроди України, Глобальний екологічний фонд, Програма розвитку ООН в Україні; упоряд.: В.В. Кваша, О.О. Семенова, Н.В.Чувікіна; відп. ред.: Т.М. Черевченко, С.С. Волков; ред. кол.: Н.В. Заіменко (голова), Н.В. Трофименко (секретар), Т.С. Багацька, П.Є. Булах, С.В.Клименко, Ю.О. Клименко, С.І. Кузнецов; літ. ред. Н.А. Серебрякова. – Київ: ТОВ ″РСК ″Максимус″, 2010. – 393 с.: фотоіл. – (Заповідні території України)
 145. Екологічний стан київських водойм / Автори: О.А. Афанасьєва, Т.С. Багацька [та ін.].- К.: Фітосоціоцентр, 2010.- 256 с.- ISВN 978-966-306-153-5
 146. Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України [1935-2010]; [Електронний ресурс] / НАН України. НБС ім. М.М. Гришка. - К., 2010. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Заголовок з екрану.- Зміст диска на супровід. листі контейнера.
 147. Сад над Дніпром. До 75-річного ювілею НБС ім. М.М. Гришка [Електронний ресурс]: документальний відеофільм / Ідея : М.Б.Гапоненко, Н.В. Заіменко ; автори сценарію: О.І. Вертелецький, М.Б. Гапоненко; режисер: О.І. Вертелецький; Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка НАН України.- Київ: Росток–Рекордз, 2010.- 1 електрон. опт. диск (DVD-video).****


  2011

 148. Биопробы и биотесты (незаконченные рукописи академика А.М. Гродзинского) / Под ред В.П. Грахова, В.П. Бойко, Н.В. Заименко.- К.: Золотые ворота, 2011.- 362 с.: ил. - ISBN 978-966-2244-23-0
 149. Все овощи. Агрошкола / М. Григоровская, О. Кораблева, В. Гаврилюк, В. Давыдов; Огородник. – К.: Юнивест Медиа, 2010. – 225 с.: ил.
 150. Казанская Н.А. Почвопокровные растения. Рекомендации по их использованию в озеленении городов и населенных пунктов / Н.А. Казанская, А.В. Клименко, Н.Г. Вахновская; НАН Украины; Нац. ботан. сад им. Н.Н. Гришко. – К.: Фитосоциоцентр, 2011. – 36 с.
 151. Кораблева О.А. Пряности и приправы / О.А. Кораблева; Огородник. – К.: Юнивест Медиа, 2011. – 196 с.: ил.
 152. Лебеда А.П. Інвентаризація флори України (Лікарські рослини – носії лігнанів). – Київ: Академперіодика, 2011. – 64 с. – НАН України; Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – ISBN 978-966-360-184-7
 153. Ландшафтная архитектура в ботанических са дах и дендропарках: Материалы Ш междунар.конф. (8-11 июня 2011 г., г. Киев) / отв. ред. П.Е. Булах; НБС им. Н.Н. Гришко НАН Украины. ─ К., 2011. ─ 420 с. + 12 фотоил. ─ ISBN 978-966-02-6033-7
 154. Клименко С.В. Айва: биоэкология, морфология, репродукция, сорта / С.В. Клименко. ─ К.: Логос, 2011. ─ 243 с.: ил. ─ ISBN 978-966-171-375-7
 155. Рахметов Д.Б. Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин в Україні: монографія / Д.Б. Рахметов; НАН України; Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – К.: „Аграр Медіа Груп”, 2011. – 398 с. – ISBN 978-966-2424-87-4
 156. Пархоменко Л.І. Інтродукція і культура берез (Betuka L.) в Україні / Леонід Іванович Пархоменко; НАН України;Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка.- Київ: Фітосоціоцентрцентр, 2011.- 410 с.: іл. – ISBN 978-966-306-158-6 ****
 157. Попович С.Ю. Заповідне паркознавство: Навчальний посібник / С.Ю. Попович, О.М. Корінько, Ю.О. Клименко. – Тернопіль: Богдан, 2011. – 320 с. – ISBN 978-966-10-1402-1
 158. Похильченко О.П. Биологические основы культивирования елей (Picea F. Dietr.) в Украине / О.П. Похильченко; Отв. ред С.И. Кузнецов; НАН Украины; Нац. ботан. сад им. Н.Н. Гришко.- Київ: ДГВПП «Зовнішторгвидав України», 2011.-138 с.: ил.- ISBN 978-966-8274-24-4 ****

*** Відмічені видання можна придбати у відділі реалізації. Тел. 285-41-05
**** Є у продажу.

Вам відомо що?

Колекцію піонів та монокультурні сади ( "Розарій", " Сад Бузків") Національного ботанічного саду згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 299-р. віднесено до наукових об'єктів, що становлять національне надбання України.

Цікаво? Йдемо далі!