Новости

Среда
15.06.2005

Вийшов 2-ий номер журналу „Інтродукція рослин”.

ЗМІСТ:

Збереження різноманіття рослин

ШЕВЧЕНКО Д.Ю. Флористичне різноманіття Кремінського лісового масиву

Теорія, методи і практичні аспекти інтродукції рослин

ЛЕВЕНКО Б.А. Генетические основы интродукции растений

ВАСЮК Є.А., МОРОЗ П.А. Ітродукція маслинки багатоквіткової (Elaeagnus multiflora Thunb.) в Лісостепу України. Повідомлення 1. Морфологічні особливості та сезонний розвиток

ГРИГОР’ЄВА О.В., Клименко С.В. Рід Diospyros L. (Ebenaceae Guerke) в Україні:інтродукція, перспективи культивування

Біологічні особливості, онто- та філогенез інтродукованих рослин

ДЕМЧЕНКО О.О. Систематика та філогенетичні зв’язки видів роду Viburnum L.

ЗИБЕНКО О.В. Морфологія та життєздатність насіння інтродукованих видів роду Veronica L. у Донецькому ботанічному саду НАН України

СВИДЕНКО Л.В.,ЛІЧІНКІНА Н.А. Біологічні особливості і нагромадження ефірної олії Salvia sclarea L. в умовах Херсонської області

ГОРАЙ О.Г. Біоморфологічні особливості та парспективи використання у декоративному садівництві України меконопсиса камбрійського (Meconopsis cambrica (L.)Vig)

ГОРЕЛОВ А.М. Сезонные особенности фитогенных полей

Паркознавство та зелене будівництво

СИДОРУК Т.М. Трав’яниста рослинність деяких старовинних парків Черкаської області

ДЗИБА А.А., КУЗНЕЦОВ С.І. Інтродуценти міських лісів Києва

ДЕРЕВЯНКО Н.В. Хвойные интродуценты, перспективные для зеленого строительства в Северном Причерноморье

ДОРОШЕНКО О.К. До таксономії рослин-господарів Viscum album L.в Україні

Фізіолого-біохімічні дослідження у ботанічних садах і дендропарках

ЗАІМЕНКО Н.В., МЕДІН Н.В. Вплив сполук кремнію на розподіл асимілятів у рослинах троянд, уражених Sphaerotheca pannosa Lev.var. rosea Woron

ТЕРЛЫГА Н.С., КОРШИКОВ И.И., МАЗУР А.Е. Генетические особенности устойчивых в условиях Криворожья деревьев сосны крымской (Pinus pallasiana D.Don.)

ЮРЧАК Л.Д. РАДІОЗА С.А. Алелопатичні властивості видів роду Calendula L.

БУЛАХ П.Е. Повышение устойчивости интродуцированных видов жимолости с помощью хлорхолинхлорида

ДІДИК Н.П., МАШКОВСЬКА С.П., ЕЛЛАНГОВСЬКА Н.Е., ЮНОШЕВА О.П., ХОХЛОВА І.Г., КИКОТЬ Л.М. Фітогербіцидні властивості продуктів деструкції чорнобривців (Tagetes L.)

ДЕРЕВЯНКО В.А. Алелопатичні властивості рослин та грунту заповідника „Михайлівська цілина”

Рецензії

МЕЛЬНИК В.І. Рецензія на книгу „Професор Іваницький Борис Георгійович (1878-1953)”

 

Читай також

Архив новостей
ботанического сада